Service

Service/Ettermarked

 

Randem & Hübert A/S har sett nødvendigheten av å bygge opp et solid serviceapparat. Alle ventilasjonsanlegg har behov for regelmessig vedlikehold og tilsyn. Moderne anlegg med kompliserte installasjoner fordrer i stor grad at dette ivaretas av velkvalifiserte serviceteknikere og ingeniører. Randem & Hübert A/S  oppretter kontrakter på service med oppdragsgivere fra hele landet, dog med de fleste oppdragene i Østlandsområdet.

 

Avdelingen utfører ordinære vedlikeholdsoppdrag og besitter svært høy kompetanse innen reguleringsteknikk og automatikk samt SD-anlegg.

For å dekke etterspørselen i Romeriksområdet har vi etablert en avdeling med kontorer i Gardermoen Næringspark.

Vi påtar oss også full kontroll av inneklima med bl.annet luftkvalitetsanalyser.

 

Avdelingen består av Servicesjef, Serviceleder, Servicekoordinator og 24 stk. serviceteknikere