Historie

Vår historie

Siden Terje Randem og Einar Hübert sin opprettelse av  ventilasjonsfirmaet Randem & Hübert A/S i januar 1935 har Randem & Hübert AS vært en ledende og solid aktør i ventilasjonsbransjen. Einar Hübert, som var den drivende kraft, var den første i Norge som innførte mekanisk ventilasjon. Han var også en pådriver og foregangsmann i forbindelse med opprettelse av VVS- foreningen og mangeårig formann for denne.

Randem & Hübert A/S var medeier i Løvik & Sukkestad, som  produserte aggregater til bedriften.  I 1972 førte høye produksjons kostnader til at en av de daværende fem eiere,  Rolf Jacobsen, gikk utenlands for å søke nye samarbeidspartnere. Resultatet av dette arbeidet ble agentur på Gebhardt ventilatorer og Bonotec sandwichplater. I 1985 overtok Randem & Hübert A/S kontorene og produksjonslokalene til Løvik & Sukkestad A/S på Kalbakken. I 1988 overtok Jan Thoresen, Morten Jacobsen og  Lars-Erik Ståhl bedriften. I 2007 ble Askimbedriften Blikk og Montasje A/S kjøpt og senere fisjonert inn Randem & Hübert AS. Avdelingskontor er senere etablert på Gardermoen og på Hamar.

Randem & Hübert AS gikk i 2023 inn i Currentum Partners, et nordisk partnerskap med svensk morselskap. Ansatte i Randem & Hübert AS eier i dag en betydelig andel av konsernet. Styret i Randem & Hübert AS består av Jan Njøs Thoresen, Anders Ettre og Klas Larsson.

Stort og plassbygget ventilasjonsaggregat:)