Entreprenørvirksomhet

Firmaets primære virkeområde er entreprenørsiden.

Hovedtyngden av Randem & Hübert A/S oppdragsmengde hentes i ordinære anbudskonkurranser, men firmaet påtar seg også oppdrag i forbindelse med totalentrepriser. Noe som medfører at vi er med på utarbeidelse av systemløsninger i nært samarbeide med byggherre og hovedentreprenør.

Randem & Hübert A/S har en imponerende referanseliste over utførte anlegg når det gjelder både kontorbygg, hoteller, skoler, sykehus og idrettshaller samt en mengde enøk og rehabiliteringsoppdrag.

Randem & Hübert A/S er godkjent som lærebedrift innenfor automatikkmekanikerfaget. Vi benytter også blikkenslagerfirmaer som har lærlingkontrakter. I tillegg har vårt verksted og serviceavdeling ved flere anledninger hatt utplassert skoleelever til opplæring bl.a. fra Bleiker videregående skole.