Virksomheten

Installasjon i nybygg og rehabiliterings-prosjekt

Randem & Hübert AS ønsker å være foretrukken partner hos entreprenører og henter hovedtyngden av oppdragsmengden i ordinære anbudskonkurranser. Vi påtar oss også oppdrag i forbindelse med totalentreprise, noe som medfører at vi er med på utarbeidelse av systemløsninger i nært samarbeide med byggherre og hovedentreprenør. Våre teknikere og prosjektledere besitter høy kompetanse innenfor sine felt. Randem & Hübert AS har egen montasjeavdeling og utfører alle oppdrag innenfor kanal- og ventilasjonsmontasje.

Randem & Hübert AS har en imponerende referanseliste over utførte anlegg i kontorbygg, hotell skoler, sykehus og idrettshaller samt en mengde enøk og rehabiliteringsoppdrag.

Service

Randem & Hübert AS har et solid serviceapparat. Alle ventilasjonsanlegg har behov for regelmessig vedlikehold og tilsyn. Moderne anlegg med komplisert installasjon bør ivaretas av kvalifiserte serviceteknikere og ingeniører. Vi har service- og vedlikeholdskontrakter med oppdragsgivere i hele landet, selv om vårt primære nedslagsfelt er på Østlandet. Avdelingen utfører ordinære vedlikeholdsoppdrag og besitter svært høy kompetanse innen reguleringsteknikk og automatikk samt SD-anlegg. Vi har også fjernovervåkning og fjerndrift for enkelte kunder. Dette sparer våre kunder for kostnader i tillegg til å redusere miljøavtrykket. Avdelingen har kontinuerlig vaktordning. Vi påtar oss også full kontroll av inneklima med bl.a. luftkvalitetsanalyser. Vi har stort lager av filter, andre reservedeler og komponenter i Oslo.

 

Produksjon

Som eneste ventilasjonsentreprenør i Norge produserer vi egne aggregat. Våre "Hybra" aggregat er bygget i høykvalitets materialer, unngår bruk av miljøfiendtlige komponenter, som f.eks plast-vifter etc, og har lang levetid. Vi selger hele aggregat eller enkeltkomponenter til andre ventilasjonsbedrifter eller til sluttbruker. Innenfor rehabilitering og renovering av eksisterende bygg er våre aggregat helt unike. De kan transporteres gjennom små og trange åpninger som «flatpakker» og enkeltkomponenter og dermed unngå store inngrep og skader på bygningskropp. Dette er god økonomi for våre kunder og bra for miljøet.

Installasjon av stor, roterende gjenvinner på Gardermoen