Randem & Hübert AS er Norges eldste Ventilasjonsentreprenør

Vi er Norges eldste ventilasjonsbedrift og har vært i bransjen siden 1935. Vi er helt rå på installasjon og vedlikehold av ventilasjonsløsninger. Vi hjelper kunder med løsningsforslag, profesjonell prosjektledelse, arbeidsledelse, service, produksjon og montasje. Vi har spesialkompetanse på oppgradering eller etter-installasjon av anlegg i eksisterende bygg og kan ofte gjøre dette svært økonomisk og miljømessig hensiktsmessig for våre kunder. Vi tilbyr fjernovervåkning og fjerndrift av anlegg, noe som gir god økonomi for våre kunder, men også reduserer miljøavtrykk da man ofte unngår oppmøte på stedet.

Våre kunder er Norges mest krevende entreprenører og sluttbrukere innenfor næringsbygg, offentlige bygg, flerbruksbygg, produksjons- eller spesialbygg. Vi dekker hele Østlandet selv, og hele Norge sammen med våre partnere. Vi står på for at våre kunder skal bli fornøyde.

Vi tror på åpenhet og samarbeid, men stiller samtidig store krav til våre leverandører. Vi forventer og følger opp at våre leverandører har gode rutiner innenfor kvalitet, sikkerhet, etisk handel og miljø. 

Vi i R&H følger med på utviklingen og søker alltid å levere produkter med minst mulig miljøavtrykk, men alltid innenfor rammene av hva som avtales med vår kunde.

Vi satser på egne ansatte og har ett av norges største og beste montasje- og service miljø. Mange av våre oppdrag er prosjektorienterte, og vi møter derfor et ujevnt bemanningsbehov. For å avlaste våre egne ansatte, unngå overtidsbruk og innskrenkning av fleksibilitet i ferieavvikling benytter vi innleie. Når vi leier inn fra våre bransjepartnere er vi opptatt av åpen kommunikasjon og likebehandling av arbeidstakere.

 

Fra Randem & Hüberts fasiliteter i Askim