Bærekraft

Vi er sertifisert «Miljøfyrtårn». På den måten dokumenterer vi vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn stiller vi krav til oss selv angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. 


Vi jobber konkret med miljøledelse og ser på oss selv som en viktig brikke når samfunnet omstiller seg mot lavere energiforbruk, mindre miljøavtrykk og bedre forvaltning av våre naturressurser.

Vi har gjennomgått vårt kvalitetssystem og lagt det opp i samsvar med kravene i ISO 9001.

Vi er «Sentralt Godkjent» Prosjekterende og Utførende innenfor ventilasjon- og klimainstallasjoner, samt Uavhengig kontrollerende innenfor «Overordnet ansvar for kontroll».

*PS! Det har oppstått veldig mange sertifiseringer og medlemskap, som f.eks EPD, ISO 9001, BREEAM, Etisk Handel Norge, etc. Vi forholder oss til disse ut fra hva kunden har besluttet i hvert enkelt prosjekt, men som bedrift har vi valgt Miljøfyrtårn sertifiseringen.

 

Våre konkrete bærekraftstiltak (WIP)

Følg våre ambisjoner som "Miljøfyrtårn". 
Fortsatt energioptimalisering for oss selv og kunder.
Alle servicebiler med fossil drift er faset ut til fordel for el-biler.  
Benytte digitalisering (f.eks. Handyman innenfor Service) for å redusere papirbruk og effektivisere dokumentasjon av ordre. 
Fjernovervåkning og fjerndrift av anlegg, som gir lavere kostnad for kunde og redusert miljøavtrykk.
All intern belysning er skiftet til LED. 
Nytt lavutslippsbygg i Askim erstatter gamle produksjonslokaler.
Ha sirkulærøkonomi og bærekraft på agendaen i kommunikasjon med egne ansatte, våre leverandører og våre kunder. 
Utfasing av alle interne bensin- og dieseldrevet biler, også for prosjektledere med stor radius. 
Hjelpe kunder med reduksjon av kostnad og miljøavtrykk ved å optimalisere vedlikehold av ventilasjonsaggregat og riktige intervall for filterutskifting (avfallsreduksjon og lavere miljøavtrykk i produksjon). 
Leverandørevaluering skal inneholde vurdering av bærekraftig og etisk produksjon.
Planlagte nye kontorlokaler skal bygges med lavt miljøavtrykk, bl.a. med varmepumper og energibrønner.