Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. 

R&H arbeider med tilpasninger til Åpenhetsloven og følger Forbrukertilsynets 5-punkts liste. Selskapet skal redegjøre for aktsomhetsvurderinger ila første halvår 2023, men det er allerede iverksatt arbeid og rutiner for å sikre reelt stillingsvern og åpenhet om betingelser for innleide arbeidstakere. Rutiner er gjennomgått med Arbeidstilsynet i november 2022. Informasjonsplikten ivaretas av selskapets daglige leder med administrasjonssjef som stedfortreder.

Installasjon av plassbygget aggregat i Møllergata.