Hybra Modul a aggregat produksjon

Vi er en komplett leverandør av modulbaserte ventilasjonsaggregater for alle typer bygg, også for bruk på skip og plattformer offshore. Det sistnevnte med materialer som rustfritt- og syrefast stål, epoxylakkerte flater osv.

Fleksibilitet, kvalitet og økonomi er våre viktigste momenter vedrørende våre Hybra Modul a aggregater.

Når eksisterende bygg og lokaler skal rehabiliteres, må ofte vegger og tak rives for å muliggjøre inntransporter av aggregater. Dette betyr i mange tilfeller store ekstrautgifter for byggeprosjektet. Hybra Modul a aggregater inntransporteres i flatpakker og bygges opp på stedet. Dette gir store besparelser i bygningsmessige arbeider. Vanlig seksjonsmontering kan også tilbys om ønskelig.

Etter TEK2010 er det nå endelig krav til en aggregatleveranse.

Vi leverer selvfølgelig det siste innenfor roterende gjenvinnere. Det være seg vekslere med forskjellige bølgehøyder og tykkelse i luftretningen, for hele tiden å kunne tilfredsstille våre kunder i forhold til gjenvinningsgrad og trykkfall. I tillegg leverer vi selvfølgelig platevekslere, både enkel og dobbel, batterivekslere og heat pipe systemer. De nye enkle platevekslerne fra Hoval kan nå leveres med virkningsgrad som er større enn 80%. Når det gjelder vifter kan vi selvfølgelig også levere kammervifter med de beste hjulene i kombinasjon med EC-/PM-motorer med eller uten integrert 0-10 volt styring.

Modul a kabinettet har følgende data:
Standard panelet leveres i tykkelse:    35 mm men kan også leveres i 70 mm
Standard inner- og yttermantel i 0,6 mm galvanisert stål
Kan også leveres i kombinasjoner med rustfritt stål og lakkerte utførelser inn- og utvendig
Fylt med polyurethane skum for best isolering, støydemping og stabilitet
Kan også leveres med mineralull
Har samme modulmål som tidligere, dvs. sprang på 310/620/930/1240 mm osv.
Panelet er fri for kuldebroer
Panelet har innebygget pakning for å hindre luftlekkasjer


35 mm tilfredsstiller følgende krav i NS-EN 1886:
Varmeoverføring:        T2
Kuldebroklasse:          TB2
Varmekoeffisient:        0,87 W/m²K
Mekanisk styrke:         D1 (nedbøyning ved 100Pa overtrykk=1,2 mm)
Lekkasjeklasse:          B (0,44 l/s/m²)

Det er ingen innvendige rammesystemer, noe som gir en glatt og fin overflate som er perfekt for å kunne tilby aggregater i "Hygiene utførelse".Luker leveres i forskjellige bredder og høyder. De har nå full åpning for lettere adkomst og rengjøring og leveres hengslet som standard. I en og samme hengsel får vi nå valget mellom åpning fra venstre eller høyre eller ta den helt av. Veldig praktisk ved trange tekniske rom. Det kan også leveres med en praktisk sperre ved overtrykk, slik at luken ikke "blåser" opp og lager skade på servicepersonell.
       

Integrert automatikk kan også leveres til våre aggregater. Dette er automatikk utarbeidet for våre ventilasjonsaggregater av leverandør OJ Electronics i Danmark.