Om oss

Randem & Hübert A/S er Norges eldste Ventilasjonsentreprenør.

Siden Terje Randem og Einar Hübert sin opprettelse av  ventilasjonsfirmaet Randem & Hübert A/S i januar 1935 har Randem & Hübert A/S vært en ledende og solid aktør i  ventilasjonsbransjen. 
Terje Randem og Einar Hübert’s opprinnelige idé var å drive  ingeniør- og agenturforretning. Einar Hübert, som var den drivende kraft, var den første i Norge som innførte mekanisk  ventilasjon.  Einar Hübert var også en pådriver og foregangsmann i forbindelse med opprettelse av VVS- foreningen og mangeårig formann for denne.
Randem & Hübert A/S var medeier i Løvik & Sukkestad, som  produserte aggregater til bedriften.  I 1972 førte høye produksjons kostnader til at en av de daværende fem eiere,  Rolf Jacobsen, gikk utenlands for å søke nye samarbeidspartnere. Resultatet av dette arbeidet ble agentur på Gebhardt ventilatorer og Bonotec sandwichplater.
I 1985 overtok Randem & Hübert A/S kontorene og produksjonslokalene til Løvik & Sukkestad A/S på Kalbakken.
Randem & Hübert A/S har siden oppstarten vært eid av  norske eiere. I 1988 overtok Jan Thoresen, Morten Jacobsen og  Lars-Erik Ståhl bedriften. Randem & Hübert A/S er nå inne i sitt fjerde generasjonsskifte.  Dagens eiere er Jan Thoresen, Jørgen Ståhl og Anders Ettre,  hvor Jørgen Ståhl og Anders Ettre blir 4.  generasjon eiere og drivere av bedriften sammen med  Jan Thoresen.  Med denne eiersammensetningen står  Randem & Hübert A/S sterkt rustet for god drift i årene fremover.
Fokus for Randem & Hübert A/S har i alle år vært å levere luftbehandlingsanlegg av høy kvalitet og til riktig pris. Gjennom vår produksjonsavdeling med egne luftbehandlingsaggregater, samt service og rehabiliteringsavdeling, har vi alle funksjoner for gjennom føring av alle typer oppdrag. I tillegg eier  Randem & Hübert A/S blikkenslagerbedriften Blikk og  Montasje A/S, som de overtok i 2007. Fra 01.09.2016 inngår Blikk & Montasje som Randem & Hübert Ventilasjon 's montasje avd.

Kjære kunder, samarbeidspartnere, leverandører og rådgivere
Randem & Hübert A/S er også største eier i automatikkentreprenøren KlimaControl AS, som utfyller våre egne avdelinger med automasjon og SD-anlegg.
Vi søker alltid et godt samarbeide med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og rådgivere, og ser på dette som en av grunnene til at vi har mange års kontinuerlig drift.  Dette vil også være hovedregelen for den fremtidige drift,  slik at vi fremdeles kan være en sterk og synlig aktør i ventilasjons- og bygge bransjen.  Randem & Hübert A/S skal være blant de ledende i Norge innenfor installasjon,  service og produksjon av inneklimaanlegg.

Omsetningen i de senere årene har ligget mellom 280-320 mill. kroner. Vårt firma består av Siv.ing./Ingeniør/Saksbehandlere, som alle har bred og allsidig erfaring.
Firmaet har nå 92 fast ansatte.
Bygget rommer både produksjonslokaler for våre Hybra Modul a aggregater, lager, serviceverksted og kontorer.
I tillegg har vi avdelingskontor i Ski kommune, Østfold Næringspark i Askim og på Gardermoen Næringspark.

Last ned vår nye brosjyre.

Her er vår tidligere utgave presentasjonsbrosjyre