Bygg Control AS og Randem & Hübert AS tilbyr i samarbeid energimerking av yrkesbygg.

Bygg Control AS og Randem & Hübert AS tilbyr i samarbeid energimerking av yrkesbyggEnergimerking_Bygg_tekst_medium.jpg

Fra 1. juli 2010 er energimerking av bygninger obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Vi har til sammen kompetansen som kreves for å utføre både energimerking og energivurdering av tekniske anlegg.

Energimerking av yrkesbygg
er obligatorisk for alle bygg over 1000 m². De skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Attesten kan gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan eier / leietager bruker bygningen. Vi tilfredsstiller kompetansekravet i forskriften for energimerking av yrkesbygg og nye boliger.Energivurdering av tekniske anlegg
Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering gjelder:

· Klimaanlegg for areal over 500 m² hvert fjerde år

· Kjelanlegg med fossilt brensel for areal over 400 m² - hvert fjerde år

· Kjelanlegg med fossilt brensel for areal over 1000 m² - hvert andre år

· Eldre varmeanlegg med kjelanlegg for fossilt brensel over 15 år og areal over
400 m² - engangsvurdering

Energimerking av bygningen og energivurderingen av anlegg bør gjøres samtidig for å få best mulig effektivitet.

Energimerke-471.jpg


Ønsker du å vite mer?
Ta gjerne kontakt med oss.

Bygg Control - 67 07 00 50
post@byggcontrol.no
www.byggcontrol.no

Randem&Hübert - 22 90 07 00
post@hybra.no
www.hybra.no